Prestige 65x veranderen in modem
referentie Z010F
Version Française:  

Dit document is van toepassing op alle Prestige 650/652 routers maar kan (met enige wijzigingen) ook worden gebruikt om een Prestige 642/643 of 782 router aan te passen. Door deze aanpassingen worden de router-functies van de ZyXEL Prestige uitgezet en werkt de Prestige als modem. Deze functie wordt ook wel "Bridge Mode" genoemd.

Let op:
Omzetten naar Bridge Mode kan alleen wanneer Ethernet Encap(sulation) als protocol wordt gebruikt. Als er PPPoA of PPPoE wordt gebruikt, dan kan het niet. De computers hebben dan geen manier om in te loggen (wat bij PPPoA/PPPoE door de router wordt gedaan) En de Prestiges ondersteunen geen DHCP-spoofing/half-bridging.

Instellen als modem

 1. Maak een verbinding met de router via Telnet of via een Seriële aansluiting:

 2. U komt in het toegangsvenster van de router.
  
  Password: 1234
  
  Het wachtwoord van de router is 1234, tenzij u dit heeft gewijzigd.
  Tik dit in, gevolgd door de - toets
 3. U komt nu in het hoofdmenu:
     Copyright (c) 1994 - 2002 ZyXEL Communications Corp.
  
          Prestige 650R-33 Main Menu
  
  Getting Started           Advanced Management
  1. General Setup           21. Filter Set Configuration
  3. LAN Setup             22. SNMP Configuration
  4. Internet Access Setup       23. System Password
                     24. System Maintenance
  Advanced Applications        25. IP Routing Policy Setup
  11. Remote Node Setup        26. Schedule Setup
  12. Static Routing Setup
  15. NAT Setup
                     99. Exit
  
  Ga naar menu 1 door het nummer in te tikken gevolgd door de -toets

 4. U komt in het menu General Setup.
     Menu 1 - General Setup
  
        System Name= ras
        Location=
        Contact Person's Name=
        Domain Name=
        Edit Dynamic DNS= No
  
        Route IP= No
        Bridge= Yes
  
  Zet het routeren uit en het bridgen aan.
  U komt op de juiste regel door een voldoende aantal keren op  te drukken. Het wijzigen van de instellingen doet u door een voldoende aantal keren op de spatie-toets te drukken. U slaat de instelling op door weer een voldoende aantal keren op de 'enter'-toets te drukken. (Dit werkt zo ook in de andere schermen.)

 5. U komt terug in het hoofdmenu. Kies nu 3 gevolgd door  en u komt in het menu LAN setup.
     Menu 3 - LAN Setup
  
       1. LAN Port Filter Setup
       2. TCP/IP and DHCP Setup
  
  Kies nu voor 2 gevolgd door  .

 6. U komt in het menu 'TCP/IP en DHCP Setup'.
        Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Setup
  
       DHCP Setup
        DHCP= None
        Client IP Pool Starting Address= N/A
        Size of Client IP Pool= N/A
        Primary DNS Server= N/A
        Secondary DNS Server= N/A
        Remote DHCP Server= N/A
       TCP/IP Setup:
        IP Address= 192.168.1.1
        IP Subnet Mask= 255.255.255.0
        RIP Direction= Both
        Version= RIP-2B
       Multicast= None
       IP Policies=
       Edit IP Alias= No
  
       Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
  
  De ingebouwde DHCP server moet uit anders krijgt u geen IP-adres van de ISP maar van de router.
  (Alleen) bij problemen kunt u het TCP/IP adres van de router aanpassen naar 127.0.0.1, de router is dan alleen nog serieel bereikbaar!
  Vergeet niet de instellingen op te slaan.

 7. Via het hoofdmenu, optie 4 en  komt u in Menu 4: Internet Access Setup. Vul dit in zoals hieronder is aangegeven.
        Menu 4 - Internet Access Setup
  
      ISP's Name= MyISP
      Encapsulation= RFC 1483    Versatel/BBned/BaByXL zonder wachtwoord!
  
      Multiplexing= LLC-based  Versatel/BBned/BaByXL
      VPI #= 0         Versatel/BBned/BaByXL
      VCI #= 35         BBned:35, Versatel:32, BaByXL:34
      ATM QoS Type= UBR
       Peak Cell Rate (PCR)= 0 Bij problemen 5500 proberen
       Sustain Cell Rate (SCR)= 0
       Maximum Burst Size (MBS)= 0
       My Login= N/A
       My Password= N/A
       ENET ENCAP Gateway= N/A
  
      IP Address Assignment= N/A
       IP Address= N/A
      Network Address Translation= None
       Address Mapping Set= N/A
  
      Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
  
  Als u het apparaat van router naar modem aan het omzetten bent en het apparaat functioneerde eerder correct als router, dan hoeft u hier alleen maar de 'Encapsulation' aan te passen naar 'RFC 1483' en sla de nieuwe instelling op.
  Anders wijzig de instellingen naar de bovenstaand vet aangegeven instellingen en sla deze op. Hierna komt u weer terug in het hoofdmenu.

 8. Kies 11 gevolgd door , u komt nu terecht in menu 11: 'Remode Node Setup'
       Menu 11 - Remote Node Setup
  
     1. MyISP (ISP)
     2. ________
     3. ________
     4. ________
     5. ________
     6. ________
     7. ________
     8. ________
  
  
          Enter Node # to Edit:
  
  Kies 1 gevolgd door  in menu 11 om in de uitgebreide instellingen te komen.

 9. U komt in menu 11.1: 'Remode Node Profile':
          Menu 11.1 - Remote Node Profile
  
     Rem Node Name= MyISP         Route= None
     Active= Yes             Bridge= Yes
  
     Encapsulation= RFC 1483       Edit IP/Bridge= No
     Multiplexing= LLC-based       Edit ATM Options= No
     Service Name= N/A
     Incoming:              Telco Option:
      Rem Login= N/A            Allocated Budget(min)= N/A
      Rem Password= N/A          Period(hr)= N/A
     Outgoing:               Schedule Sets= N/A
      My Login= N/A            Nailed-Up Connection= N/A
      My Password= N/A          Session Options:
      Authen= N/A             Edit Filter Sets= No
                        Idle Timeout(sec)= N/A
                       Edit Traffic Redirect= No
  
            Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
  
  Als u het apparaat van router naar modem aan het omzetten bent en het apparaat functioneerde eerder correct als router, dan hoeft u hier alleen maar 'Route' naar 'None' en 'Bridge' naar 'Yes' aan te passen en sla daarna de nieuwe instellingen op.
  Wijzig de instellingen naar de bovenstaand vet aangegeven instellingen en sla deze op. Hierna kunt u via het hoofdmenu en de keuze 99 gevolgd door de Enter-toets de router verlaten.


Benaderen van de Modem

Nadat de ZyXEL is ingesteld als modem, is het apparaat niet meer normaal te benaderen met Telnet of de Web configurator.
De computer moet daarvoor worden ingesteld op een vast IP adres en direct op de Prestige worden aangesloten.
Zie voor de juiste procedure de onderstaande links:
 • Configuratie MAC OS.

 • Configuratie Windows.


 • Als alternatief kunt u de Seriële aansluiting gebruiken, welke nog normaal te benaderen is.