Resetten: terugzetten in fabriekstoestand
referentie Z011D
Version Française:  

Dit document geeft een uitleg van de verschillende manieren waarop u een ZyXEL router terug kunt zetten in zijn oorspronkelijke toestand. Dit is nuttig in die gevallen dat u het wachtwoord van het apparaat kwijt bent, in één keer alle instellingen wil wissen of in die gevallen dat het apparaat in de war is geraakt en niet meer reageert op zijn omgeving.Wat doet een reset?

Alle instellingen welke u zelf heeft ingevoerd worden gewist. De instellingen van het apparaat worden die waarmee het apparaat standaard werd uitgeleverd:
 1. Het wachtwoord wordt 1234
 2. De eventuele gebruikersnaam wordt admin
 3. IP-Adres wordt 192.168.1.1 (bij Telfort/Tiscali 192.168.1.254)
 4. Aanwezige seriële toegang wordt terug gezet naar 9600/8/N/1/
 5. In het geval van een router in "bridge mode" (als modem) wordt het apparaat teruggezet in "router mode".
Punt 1 t/m 4 kunt u na de reset op de gebruikelijke manier wijzigen, voor het terugzetten in de "bridge mode" na de reset wordt verwezen naar onderstaande link:
ZyXEL router ombouwen naar modem.


Reset uitvoeren

Er zijn vier verschillende methoden om een apparaat terug te zetten in de fabriekstoestand:
 1. Via de Webbrowser
  De meeste typen apparaten kunnen via de webbrowser worden gereset. Kies onder Maintainance - Firmware voor Reset.
 2. Fysiek: via de resetknop
  Als de eerste methode niet lukt of niet mogelijk is, kunt u bij de meeste modellen via een apart, verzonken knopje op de achterzijde de reset uitvoeren. U heeft hier een pen, briefopener, verbogen paperclip of ander spits voorwerp voor nodig.
  Eenvoudige methode: handel als volgt:
  1. Het apparaat moet aan staan.
  2. Druk met een puntig voorwerp gedurende een seconde of dertig de reset-knop aan de achterzijde van het apparaat in.
  3. Laat de knop daarna weer los.
  4. Als het LAN-lampje binnen de 30 seconden begint te knipperen zijn de fabrieks-instellingen hersteld. Het apparaat zal vervolgens opnieuw opstarten.
 3. Uitgebreide methode: Indien de voorgaande methode niet helpt, handelt u als volgt:
  1. Verwijder de spanning van het apparaat of (als dat kan met een schakelaar) zet het apparaat uit.
  2. Houdt de reset-knop ingedrukt en zet het apparaat opnieuw aan (of plug de netspannings-stekker opnieuw in het apparaat).
  3. Houdt de reset-knop gedurende 30 seconden ingedrukt. Het apparaat zal nu herstarten.
  4. Laat de reset-knop los en wacht voor ongeveer 10 seconden tot het apparaat klaar is met zichzelf opnieuw op te starten. Het apparaat moet nu terugstaan in de fabrieksinstellingen.
 4. Gebruik van een -ROM-bestand
 5. Soms werkt de tweede methode niet of is de ZyXEL niet uitgerust met een aparte reset-knop. Dit komt vooral voor bij oudere modellen en bij switches. In deze gevallen moet het apparaat worden voorzien van een -.ROM bestand. Dit is een "lege" configuratie, welke hetzelfde effect heeft als een reset.
  De procedure voor het gebruik van een -ROM bestand wordt omschreven in het document:
  Firmware upgrade, maar houdt rekening met het volgende:
 6. Een andere methode
  Met name wat oudere ZyXEL apparaten (van vóór 2004) hebben soms een andere methode om een reset uit te voeren. De U-90 analoge modem heeft bijvoorbeeld de volgende procedure:
  1. Schakel de U-90 uit.
  2. Druk op de D/V knop, zet de U-90 aan, laat dan na drie seconden de knop los.
  3. Druk op de D/V knop om de zelftestprocedure te stoppen.
  4. Het "supervisor" wachtwoord is terug gezet naar "ZyXEL".

Relevante links:

Toegang met de webbrowser
Firmware upgrade
ZyXEL router ombouwen naar modem