Communicatieprobleem tussen router en computer
referentie Z017E
Version Française:  

Dit document omschrijft een aantal veel voorkomende oorzaken van het probleem dat een gebruiker geen goede toegang tot een ZyXEL-router of modem/router krijgt.
De communicatie met uw router danwel het internet kan verhinderd worden door een firewall, anti-virus applicaties, Internet Explorer of een andere applicatie welke de communicatie richting de router of het internet blokkeert. Ook het type en lengte van de UTP kabel en de instellingen van de computer kunnen invloed hebben.

De instellingen van de computer
De bekabeling
Te strakke beveiliging
Pingen
Telnet
De instellingen van de browser



De instellingen van de computer.
Loop de TCP/IP instellingen van de computer na en controleer dat de router en de computer het juiste IP-adres in hetzelfde bereik hebben.
Tenzij u dit heeft gewijzigd, is het wachtwoord "1234", een eventuele gebruikersnaam "admin" en het IP-adres 192.168.1.1 (bij via Tiscali geleverde routers 192.168.1.254).
De computers behoren dus te zijn ingesteld in hetzelfde bereik, bijvoorbeeld IP-adres 192.168.1.34 met subnet masker 255.255.255.0 .

De instellingen verschillen per versie van MAC OS of Windows .
Deze instellingen zijn nodig om via Telnet of een Web browser het apparaat te kunnen benaderen.

Controleer in ieder geval welk IP-adres de computer gebruikt. Maakt u gebruik van Windows en krijgt u een IP-adres wat met 169 begint, dan is er iets mis met de verbinding, de netwerkkaart of de instellingen van de router. De computers kennen zichzelf een dergelijk adres toe indien zij zijn ingesteld op "automatisch een IP-adres verkrijgen", terwijl ze geen IP-adres krijgen toegewezen. Na enige tijd wijst de computer zichzelf een random IP-adres toe dat met 169 begint.

In het geval dat de router werd geleverd als ethernet-modem zal de computer moeten worden ingesteld op een vast IP-adres.

Indien de instellingen fout staan, kan de router niet worden bereikt en kunnen over ethernet geen gegevens tussen de router en de computer worden uitgewisseld.



Bekabeling
De meest voor de hand liggende oorzaak van het probleem is het gebruik van verkeerde bekabeling. Een teken van verkeerde bekabeling is dat u, ondanks de juiste instellingen geen internet verbinding kunt realiseren, dat de verbinding te traag is of dat de verbinding onbetrouwbaar is. U kunt zelf constateren of er een probleem is door de router door middel van een korte, met de router meegeleverde kabel aan te sluiten. Als hiermee het probleem is verholpen, lag het dus aan de bekabeling. Zie verder de onderstaande link:
bekabelingsproblemen

Te strakke beveiliging.
Schakel eventueel aanwezige firewall- en/of anti-virus-applicaties uit. Kijk of dit het probleem oplost. Ook de beveiligingsinstellingen van de browser kunnen een oorzaak van slechte communicatie zijn. Stel deze in op een lager beveligingingsniveau. U kunt deze instellingen weer strakker instellen nadat u de router heeft geconfigureerd, zodat u zo veilig mogelijk toegang heeft tot het internet. Bedenk dat een normaal geconfigureerde router al een goede bescherming tegen hackers biedt.

Pingen
In het geval dat u beschikt over een computer met Windows, kunt u een Ping-test uitvoeren. Het antwoord van de computer geeft u enige indicatie over de oorzaak van het probleem.

Telnet
Controleer of u de router wel kunt benaderen via een telnet sessie .
Het antwoord van de computer geeft u enig houvast bij het bepalen van de oorzaak van het probleem.


De browser staat niet goed ingesteld
In het volgende voorbeeld wordt er van uitgegaan dat u Internet Explorer gebruikt.
Ga in Internet Explorer naar:
'Extra > Internet Opties' en klik aldaar op de: > TAB Algemeen.
Selecteer onder 'Tijdelijke Internet-bestanden':
Klik op 'Cookies verwijderen...' en klik op 'OK'.
Klik op 'Bestanden verwijderen...'. Plaats een vinkje bij 'Ook alle off line items verwijderen' en klik op 'OK'.
Klik op 'Instellingen' en plaats een cirkel bij 'Bij elk bezoek aan een pagina' en 'OK'.
Selecteer onder 'Geschiedenis'.
Klik op 'Geschiedenis wissen' en klik op 'Ja'.

> TAB Beveiliging
Klik op 'Standaardniveau' (indien mogelijk).

> TAB Verbindingen.
Klik op 'Nooit een verbinding kiezen' (voor zover mogelijk).
Klik rechtsonder op 'LAN Instellingen'.
Haal alle vinkjes weg. Klik op 'OK'.

> TAB Geavanceerd.
Klik op 'Standaardinstellingen herstellen'.
Klik op 'Toepassen' en 'OK'.

Opmerkingen
Indien u de bovenstaande instructies heeft uitgevoerd, alle testen positief zijn afgesloten en u kunt via uw webbrowser nog geen verbinding met de router en/of het internet realiseren dan bevindt het probleem zich in uw webbrowser. Om verbinding te realiseren met de router kunt u nog het volgende proberen:


Relevante links:
Toegang instellen met MAC OS
Toegang instellen met Windows
Gebruik van Telnet
Gebruik van een Webbrowser
Uitvoeren van een PING-test
Terugbrengen in de fabriekstoestand
Bekabeling controleren